studieaanbod

studieaanbod

Twee centrale pijlers in ons pedagogisch project zijn ‘maximale integratie en inclusie in de maatschappij’ en een ‘onderwijsaanbod op maat’. Vanuit deze pijlers bieden wij volgend aanbod aan.

OV2

Voor jongeren die beantwoorden aan de criteria van type 2 (verstandelijke beperking), type 3 (emotionele of gedragsstoornis), type 4 (motorische beperking) of type 9 (autismespectrumstoornis).

OV3

Voor jongeren type basisaanbod met specifieke onderwijsbehoeften, type 3 (een emotionele of gedragsstoornis), type 4 (motorische beperking) of type 9 (autismespectrumstoornis).

OV4

Voor jongeren met een normale begaafdheid en type 3 (emotionele of gedragsstoornis) of type 9 (autismespectrumstoornis).