Bestuur

Bestuurscomité VIBO Sint-barbara

Het bestuurscomité is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Hieronder vind je de bestuursleden terug.

Bestuursleden Bestuurscomité VIBO Sint-Barbara

Jan Vandenput
(voorzitter)

Mathieu Dejong
(secretaris)

Katrien
Franssens

Marc Willems

Jos Bouchet

Jos Meyers

Ine Thys

Willy Van Roelen

Johan Briers

Scholengemeenschap

VIBO Sint-Barbara maakt deel uit van de scholengemeenschap Spectrumcollege. Deze scholengemeenschap verenigt alle Katholieke scholen secundair onderwijs in Beringen en Lummen.

Algemeen coördinerend directeur: Eva Kuijpers
Pedagogisch coördinererend directeur: Tine Bos

Schoolbestuur

Het bestuurscomité bestuurt onder de vleugels van de grotere vzw ‘Katholiek Onderwijs Beringen en Lummen’. Het bestuur van deze overkoepelende vzw is verantwoordelijk voor alle Katholieke lagere en secundaire scholen in Beringen en Lummen.

Voorzitter: Marc Robben
Ondervoorzitter: Nicole Verweyen

VZW KOBeL (Katholiek Onderwijs Beringen en Lummen)
Maatschappelijke zetel: Bogaarsveldstraat 13, 3580 Beringen
O.N.: O423.547.233
Website: www.vzwkobel.be