over ons

onze missie

Als school staan we voor het maximaliseren van de ontwikkelingskansen voor jongeren met (zeer) specifieke onderwijsbehoeften, met oog op een maximale integratie en/of inclusie in de maatschappij. De school heeft als opdracht jongeren met specifieke onderwijsbehoeften te begeleiden op hun weg naar zelfstandigheid en het ontwikkelen van hun beroepscompetenties. Jongeren vakkennis en arbeidsattitudes bijbrengen opdat ze zich maximaal kunnen voorbereiden op de integratie in het toekomstige arbeids- en leefmilieu. 

Leidraad is dat we daar waar nodig aanpassingen doen voor de leerling om optimaal leren en ontwikkelen mogelijk te maken. We vertrekken altijd vanuit de talenten van de jongeren met maximaal respect voor hun mogelijkheden. Samen stippelen we een traject op maat uit met aandacht voor de specifieke mogelijkheden en behoeften.

Breed gedragen zorgbeleid

Zorg en begeleiding op maat van elke leerling.

Structuur en voorspelbaarheid

Duidelijkheid voor elke leerling.

Ondersteuning op maat

Aanpak afhankelijk van de sterktes en groeipunten van de leerling.

Hulpmiddelen

Zelfstandig waar kan, hulp waar nodig.

Begeleiding en opvolging

Wij willen deze jongeren begeleiden in hun groei naar volwassenheid zodat zij, aansluitend bij hun persoonlijke mogelijkheden, maximaal kunnen participeren aan de diverse domeinen binnen de samenleving. 

Deze begeleiding richt zich eerst en vooral op persoonsontwikkeling, op het welzijn: jongeren dienen zichzelf te leren kennen en waarderen. Wij willen bouwen aan een stijgend zelfwaardegevoel opdat jongeren voor zichzelf kunnen opkomen binnen de complexe maatschappij. We willen jongeren begeleiden in hun persoonsontwikkeling, op weg naar zelfstandigheid en volwassenheid.

Wij leren hen ook samen te leven met anderen zodat zij respect leren opbrengen voor anderen en rekening leren houden met anderen: samen leven en leren in dialoog met en van elkaar.

Vervolgens richt de begeleiding zich op arbeidsbekwaamheid: jongeren leren beroepsspecifieke vaardigheden en competenties en werken aan de nodige arbeidsattitudes zodat er een naadloze overgang kan zijn tussen hun schoolloopbaan en hun arbeidsloopbaan (of eventuele vervolgstudies).

Tenslotte begeleiden wij onze jongeren in het verwerven van een aantal specifieke (technische) basiscompetenties, nodig om zelfstandig in het leven te staan. Zo kunnen ze de nodige zelfredzaamheid aan de dag leggen.