partners

Scholengemeenschap spectrumcollege

VIBO Sint-Barbara werkt nauw samen met de scholen voor gewoon secundair onderwijs binnen de scholengemeenschap Spectrumcollege

VRIJ LEERSTEUNCENTRUM LIMBURG

Het leersteuncentrum ondersteunt kinderen en jongeren in het gewoon basis en secundair onderwijs met een:

  • GC-verslag, verslag gemeenschappelijk curriculum;
  • IAC-verslag, verslag individueel aangepast curriculum;
  • OV4-verslag, verslag opleidingsvorm 4.

partners in zorg

VIBO Sint-Barbara werkt samen met heel wat organisaties die gespecialiseerde zorg bieden op maat aan onze jongeren: dit kan gaan om multifunctionele centra (MFC’s), thuisbegeleidingsdiensten, nieuwe kansen geven, internaten, centra voor kinderpsychiatrie, centra voor geestelijke gezondheidszorg, observatie- en behandelingscentra, OCMW’s, allerhande diensten van het VAPH, dagcentra…

partners in het werkveld

We werken samen met heel wat bedrijven en organisaties in het reguliere arbeidscircuit die onze jongeren kansen bieden om leerervaringen op te doen. Dit kan kaderen binnen de standaard stages in de kwalificatiefase van opleidingsvorm 3 en de derde graad van OV4 (zowel individuele stages als stage met de klasgroep), alsook binnen een individuele alternatieve leerplek (in een traject op maat, zowel voor OV2, OV3 als OV4). We gaan steeds op zoek naar uitdagende leercontexten met kwalitatieve begeleiding op de werkvloer.