Buitengewoon Secundair Onderwijs

VIBO Sint-Barbara

campussen

OV2 - OV3

Campus VIBO Sint-Barbara

OV4

Spectrumcollege Campus Beringen

0
Leerlingen OV2
0
Leerlingen OV3
0
Leerlingen OV4
0
Personeel OV2/OV3/OV4
0
Onderhoudspersoneel
0
Schoolbusbegeleiders

onderwijs op maat van elke leerling

Wij komen tegemoet aan de onderwijsbehoeften van jongeren die, door hun specifieke ondersteuningsnoden en onderwijsbehoeften, nood hebben aan een specifieke onderwijssetting om hun talenten te ontplooien.

Doelgroep

Wij willen maximaal tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van jongeren die, door hun specifieke zorgvraag, nood hebben aan een gespecialiseerde onderwijssetting om hun talenten te ontplooien. Tot onze doelgroep behoren jongeren met specifieke onderwijsbehoeften; leerlingen die traag/anders tot leren komen, al dan niet gepaard gaande met een emotionele of gedragsstoornis, een autismespectrumstoornis of een motorische beperking.