Opleidingsvorm 2 (OV2)

Doelgroep

Opleidingsvorm 2 biedt onderwijs aan jongeren met een verslag type 2, type 3, type 4 of type 9. Binnen opleidingsvorm 2 genieten jongeren van een brede, algemene sociale vorming (ASV) en een beroepsgerichte vorming (BGV) met het oog op tewerkstelling in het beschermd arbeidsmilieu. Doelstelling van de opleiding is het verhogen van het maatschappelijk functioneren, het bevorderen van zelfredzaamheid en het bekomen van tewerkstelling in een maatwerkbedrijf. We vertrekken altijd vanuit de talenten van de jongere met maximaal respect voor zijn/haar mogelijkheden en streven naar maximale integratie, inclusie en participatie op het gebied van wonen, werken en vrije tijd.

STUDIEAANBOD

Opleidingsvorm 2 bestaat uit twee fasen (fase 1 en fase 2). Elke fase bestaat uit +/- 4 leerjaren. Bij de start van de schoolloopbaan heeft de jongere de keuze tussen twee basisopties: traject 1 of traject 2. In traject 1 ligt het gewicht van de beroepsgerichte vakken bij voeding, logistiek en onderhoud. In traject 2 ligt de focus eerder op nijverheid (werken met hout, metaal, plexiglas, kunststoffen...).

Tewerkstelling

De focus in fase 2 van OV2 ligt op de transfer naar tewerkstelling (in een maatwerkbedrijf of indien haalbaar in het regulier economisch circuit). Op het einde van het traject gaat de school, samen met de jongere en zijn netwerk, actief op zoek naar een werkplek. Indien betaalde tewerkstelling niet haalbaar blijkt, wordt er gekeken richting begeleid werken, een dagcentrum, vrijwilligerswerk… 

Afgestudeerde Thomas in de kijker in het "Bewel duel" samen met Anke Buckinx.
Afgestudeerde Jolien in de kijker: “Wat ik zelf geleerd heb, geef ik graag door aan mijn collega’s”.