Wij willen tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van jongeren die, door hun specifieke ondersteuningsnoden en onderwijsbehoeften, in het gewoon onderwijs onvoldoende kansen krijgen om hun talenten te ontplooien.
Soms gaan met deze specifieke noden en behoeften een verstandelijke beperking (type 2), gedrags- en emotionele problemen of stoornissen (type 3) of autisme (type 9) gepaard.

Wij zien het als school als onze essentiële taak om te werken aan het welzijn van de ons toevertrouwde leerlingen:

  • We doen dit enerzijds via onze pedagogische opdracht: jongeren begeleiden op hun weg naar zelfstandigheid en volwassenheid.
  • Anderzijds richt de begeleiding zich op arbeidsbekwaamheden in het verwerven van basiscompetenties.

Beide opdrachten worden gedragen door het schoolpersoneel dat zich laat inspireren door de visie en het opvoedingsproject van VIBO Sint-Barbara en aan de algemene doelstellingen van  het BuSO opleidingsvorm 2, 3 en 4.
In de school richt de begeleiding zich eerst en vooral op de persoonsontwikkeling, deze vormt het fundament om de twee opdrachten succesvol te kunnen aanvatten.
Wij bouwen aan een stijgend zelfwaardegevoel opdat jongeren voor zichzelf kunnen opkomen binnen de brede maatschappij. Jongeren dienen  zichzelf te leren kennen en waarderen. Bouwen aan dat zelfwaardegevoel, binnen een optimale welzijnscontext, dragen wij als school ontzettend hoog in het vaandel. Het vormt de basis, het biedt jongeren optimale kansen om te groeien als persoon, om te leren 'samen te leven met anderen' en om (vakspecifieke) leerprocessen in gang te zetten.
Elke jongere is uniek en met deze diversiteit willen we als school rekening houden. Belangrijk bij het werken met onze doelgroep is dat we nooit de ondersteuningsnoden van onze jongeren uit het oog mogen verliezen.
We wensen een warme school te zijn, maar trachten ook voldoende duidelijkheid en structuur te bieden. Een warme school door belangstelling te tonen voor wat leerlingen bezighoudt, door echtheid en authenticiteit uit te stralen, door dicht bij de leerling te staan en door ons zoveel mogelijk af te stemmen op de individuele leerling. We trachten dit te realiseren binnen een welomschreven kader dat voldoende gestructureerd is en waar duidelijkheid heerst over de geldende normen en regels. Wij willen een stimulerende omgeving creëren waar dynamisch en creatief gewerkt kan worden en waardoor we vertrouwensvol het leven tegemoet gaan.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com