Partners in zorg

VCLB

Naast bovenvermelde partners werken we tevens samen met heel wat organisaties die gespecialiseerde zorg bieden op maat aan onze jongeren: dit kan gaan om multifunctionele centra (MFC's), thuisbegeleidingsdiensten, internaten, centra voor kinderpsychiatrie, centra voor geestelijke gezondheidszorg, observatie- en behandelingscenctra, OCMW's, Dienst ondersteuningsplan, dagcentra enz.

In de hogere jaren gaan meerdere klasgroepen op regelmatige (wekelijkse) basis meedraaien op de werkvloer, onder begeleiding van een leerkracht. Dit zowel in opleidingsvorm 2 als in opleidingsvorm 3. Op deze wijze trachten we de transfer van het geleerde in de schoolse context naar de arbeidsmarkt te maximaliseren. Enkele bedrijven of organisaties waar we nauw mee samenwerken voor deze leerlingenstages in groep (LSG):

   
       
   

 

We werken samen met heel wat bedrijven en organisaties in het reguliere arbeidscircuit die onze jongeren kansen bieden om leerervaringen op te doen. Dit kan kaderen binnen de standaard stages in het 4de en 5de jaar opleidingsvorm 3 of binnen een alternatieve leerplek (in een traject op maat, zowel voor OV2, OV3 en OV4). We gaan steeds op zoek naar uitdagende leercontexten met kwalitatieve begeleiding op de werkvloer.

Eveneens hebben we een intense samenwerking met heel wat maatwerkbedrijven (de vroegere beschermde en sociale werkplaatsen). Via verschillende vormen van stages trachten we jongeren uit opleidingsvorm 2 hier ervaring op de werkvloer te laten opdoen.

We zijn al onze leerplekken erg dankbaar voor de kansen die zij onze jongeren bieden.

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com