In ons streven naar het algemeen welzijn van onze leerlingen en hun toekomstige integratie in de maatschappij, besteden we ook graag aandacht aan een zinvolle vrijetijdsbesteding. Via een ruim aanbod van vrijetijdsbesteding willen we de leer- en ontwikkelingskansen van onze leerlingen verbeteren door het creëren van een breed netwerk waarin we werken aan de toeleiding naar een zinvolle vrijetijdsbesteding voor onze jongeren.


Vele sociale competenties die wij onze jongeren trachten bij te brengen via ons onderwijsaanbod –  en waarrond onze jongeren een grote ondersteuningsnood ervaren – kunnen versterkt of opgedaan worden in een zinvolle vrijetijdsbesteding. Onze doelgroep vereist een laagdrempelige aanpak.


Daarom hechten we veel belang aan de transfer die gemaakt moet worden: leerlingen enthousiast maken voor vormen van vrije tijd binnen de schooluren en/of –muren, maar ze ook prikkelen om buiten de schoolse context deze zinvolle activiteiten op te zoeken.


Hieronder volgt een opsomming van enkele projecten rond zinvolle vrijetijdsbesteding die wij in onze school aanbieden:

 

Middagactiviteiten Sportraad Sport na school De flying VIBO’s Muziekbandje Cultuur op school
           
De schoolbib De vrijetijdsbeurs Eigen schoolradio Fitfixers Vrijetijdsuitstappen vrijetijdsaanbod

 


 

 

Middagactiviteiten

Minimaal één keer per week worden er middagactiviteiten georganiseerd voor de leerlingen. Leerkrachten zorgen voor begeleiding en voorbereiding van deze activiteiten.

 

Sportraad

Onze school kent een erg uitgebreide sportwerking, voor en door leerlingen:De sportraad – bestaande uit leerlingen die hierdoor groeikansen krijgen aangeboden in verantwoordelijkheidszin en organiseren – organiseert onder begeleiding van leerkrachten sportactiviteiten tijdens de middagspeeltijd en na school. Op die manier worden de leerlingen meer betrokken bij de sportmogelijkheden op school en kan het sportaanbod meer afgestemd worden op hun interesses.  De sportraad vergadert maandelijks tijdens de middag.

 

Sport na school

Maandelijks  wordt 'sport na school' georganiseerd: tijdens deze woensdagnamiddag krijgen de leerlingen initiatie in verschillende soorten sporten, vaak aangeboden door lokale sportorganisaties. (balsporten, trampolinespringen, schermen, boogschieten…).

 

De flying VIBO’s

Onze eigen basketbalploeg traint maandelijks in de sporthal na schooltijd onder begeleiding van een leerkracht LO. Sporadisch nemen ze deel aan een tornooi.

 

Muziekbandje

Ons muziekbandje repeteert wekelijks. Op laagdrempelige wijze krijgen jongeren de mogelijkheid om kennis te maken met verschillende instrumenten (gitaar, keyboard, djembé…). Jongeren worden gestimuleerd om onder begeleiding en op hun eigen tempo te groeien in het (samen) muziek maken.

 

Cultuur op school

We proberen onze jongeren warm te maken voor cultuur. Door het aanbod naar school te halen (door workshops, zowel tijdens als na de schooluren) en samenwerkingsverbanden met verschillende organisaties op te zetten, willen we de drempel verlagen. (oa. Het CC van Beringen) Ook worden er zowel tijdens als na de schooluren cultuurvoorstellingen bezocht. 

 

De schoolbib

We beschikken over een eigen schoolbibliotheek die ter beschikking staat van de leerlingen. De leerlingen krijgen de mogelijkheid om wekelijks de bib te bezoeken en boeken te ontlenen.

 

De vrijetijdsbeurs

Tweejaarlijks vindt er een vrijetijdsbeurs plaats in onze school, georganiseerd door de leerlingen van opleidingsvorm 2. Deze open beurs kadert binnen een thema van GASV waarin de leerlingen zelf op zoek gaan naar allerlei mogelijkheden om hun vrije tijd nuttig in te vullen.  Elke klas werkt iets uit en stelt dit tentoon op het einde van het thema. Ook worden heel wat verenigingen (jeugdwerk, hobby- en sportverenigingen…) uitgenodigd om hun werking tentoon te stellen.

 

Een eigen schoolradio

Eén maal per week weerklinkt door de boxen op de speelplaats de schoolradio. Deze wordt georganiseerd door de leerlingen van 3de jaar opleidingsvorm 3 (en bij uitbreiding andere klassen uit de twee opleidingsvormen). Leerlingen praten liedjes aan elkaar, bereiden een nieuws- en weerbericht voor...

 

Fitfixers

Dit project richt zich tot leerlingen met een te hoog BMI die aandacht willen besteden aan een gezonde levensstijl. De leerlingen krijgen een extra bewegingsmoment aangeboden, een wekelijkse eet- en sporttip, een controlemoment (weegschaal) en houden een eetdagboek bij. Dit alles gebeurt onder leiding van een leerkracht LO.

 

Vrijetijdsuitstappen fase 2 OV2

Leerlingen uit opleidingsvorm 2 organiseren op regelmatige basis vrijetijdsuitstappen: in klasverband binnen de lessen GASV worden zij gestimuleerd om actief op zoek te gaan naar toffe activiteiten. Leerlingen nemen zelf de verantwoordelijkheid voor de organisatie: dit aanbod wordt dan opengesteld voor alle leerlingen van fase 2. Onder begeleiding gaan zij naar de film, de bowling, een stadsbezoek…

 

Kennismaking met het extra-muros vrijetijdsaanbod tijdens de lessen

In de lessen GASV (geïntegreerde sociale vorming) wordt veel aandacht besteed aan de transfer naar het buitenschools aanbod. We werken hiervoor samen met of leggen linken naar meerdere organisaties en verenigingen om jongeren maximale kansen te bieden (bv. G-sportclubs, CAD, Akabe Tervant, Carrousel vzw, … . )

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com