Op maat?

Leerlingen en leerkrachten dienen zich goed te voelen op school. Het zich goed voelen is een voorwaarde om tot leren te komen. Het doel is te komen tot een goede afstemming tussen de zorgvraag van de leerling en het aanbod van de school.

Om een krachtig traject te kunnen doorlopen vertrekken we vanuit de motivatie en de sterktes van de leerling. We trachten dit te concretiseren via de methodiek van handelingsplanning en het ontwikkelingsgericht werken.

Tijdens het bewandelen van dit traject komen we allerlei hindernissen tegen die we samen moeten overwinnen. De weg ziet er voor elke leerling anders uit en dient soms aangepast te worden. Dit kan een traject binnen OV2, OV3 of OV4  zijn, maar ook een bijzonder traject dat op maat vorm gegeven wordt: aangepaste lessen, lessen meevolgen over de opleidingen of opleidingsvormen heen, een deeltijdse uurrooster, project Nieuwe Kansen Geven, Zorgboer, Arktos, een alternatieve stage, Tijdelijk Onderwijs Aan Huis, … . 

 

Een positief-therapeutische gedragsbenadering

We willen in onze school inspanningen leveren om de focus niet zozeer te leggen op sociaal ongepast gedrag, maar wel op positief sociaal gedrag. We willen jongeren belonen: jongeren die elkaar een complimentje geven, elkaar groeten, de handen uit de mouwen steken, verantwoordelijkheid en initiatief nemen. Belonen benadrukt de jongere zijn of haar kwaliteiten, verwachtingen worden duidelijk, de jongere voelt zich gewaardeerd, het zelfvertrouwen wordt groter, de jongere wordt gestimuleerd tot het nemen van initiatief, de relatie tussen de leerkracht en jongere wordt positiever, de creativiteit wordt gestimuleerd, de zin voor verantwoordelijkheid wordt aangesproken, ... De durf om eigen grenzen te verleggen groeit.

 

Voor en door iedereen

Wie is er verantwoordelijk voor het uitdragen van het zorgbeleid? Iedereen! Leerling en leerkracht. Ons personeel heeft ‘oog voor zorg’, steeds vertrekkende vanuit een preventieve invalshoek: met handelingsplanning als middel om de juiste (zorg)strategie te bepalen, door via het informele (begeleidings)gesprek met de individuele leerling nabijheid en interesse uit te stralen, door het tonen van interesse en engagement in de lesoverstijgende activiteiten, door bewust en zelfkritisch te kunnen reflecteren over het eigen handelen met de pedagogische handvaten in het achterhoofd…

 

De klastitularis

De titularis is de spilfiguur als het gaat om zorg. Hij is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen. Hij/zij staat in principe het dichtst bij de leerlingen en kent zijn leerlingen vaak het best. Wanneer er zorgen zijn rond een bepaalde leerling, met enkele leerlingen of met de hele klasgroep neemt de titularis actie.

 

Het begeleidingsteam als de ‘bewaker’ van de zorg

Onze school telt een team van leerlingbegeleiders, die samen het ‘begeleidingsteam’ vormen. Het betreft een multidisciplinair team dat de preventieve zorgcontext tracht te maximaliseren en een coördinerende rol speelt bij de curatieve aanpak als buitengewone zorg optreedt. De leerlingbegeleiding geeft mee vorm aan het individueel handelingsplan, vooral wat het sociaal-emotionele aspect betreft. De acties van de leerlingbegeleiding zijn enerzijds gericht op het sociaal-emotioneel welzijn van de leerling, anderzijds op een vlotte schoolcarrière.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com